Nomination: Apprenticeship of the year

As Geovent is one of the companies taking the most social responsibility with regard to apprenticeships in our region, we have been nominated as “Apprenticeship of the year” by “Dansk Industri”. (“Dansk Industri” is the large employer’s organization in Denmark) At Geovent we offer trainees, interns, and apprentices an opportunity to develop their skills, which […]

Nominatie: Stage van het jaar

Omdat Geovent een van de bedrijven is die de meeste maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot stages in onze regio, zijn we genomineerd als “Stage van het jaar” door “Dansk Industri”. (“Dansk Industri” is de grote werkgeversorganisatie in Denemarken) Bij Geovent bieden we stagiairs, stagiaires en leerlingen de mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen, wat […]