The GeoFilter GFH and GFH Plus

We are proud to introduce a new series of large size filter units – The GeoFilter GFH and GFH Plus. With an airflow of up to 15,000 m³/h and being applicable for a wide range of applications, the GFH filter unit widens the Geovent product range importantly. With a rugged design, parts of painted galvanized […]

GeoFilter GFH og GFH Plus

Vi er stolte av å introdusere en ny serie med store filterenheter – GeoFilter GFH og GFH Plus. Med en luftstrøm på opptil 15 000 m³/t og kan brukes for et bredt spekter av bruksområder, utvider GFH filterenheten Geovents produktspekter viktig. Med et robust design, deler av malt galvanisert stål, og et automatisk rensesystem, er […]